مهلت ارسال مقالات:
22 دی  96
  مهلت واریز هزینه ها:
25 دی 96
 برگزاری همایش:
 
17 بهمن 96
 صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف نام و نام خانوادگي موسسه
1 جناب آقای دکتر علی شمسی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
2 جناب آقای دکتر علیرضا داداشی جوکندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
3 جناب آقای دکتر رضا فراشبندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
4 جناب آقای هاشم اندیشه دانشگاه اصول الدین قم
5 جناب آقای دکتر حسین عزیزی نژاد دانشگاه آزاد دهلران (ایلام)
7 سرکار خانم فاطمه اسدی حوزه علمیه همدان
8 جناب آقای سلیمان منصوری محمدآبادی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
9 سرکار خانم بنفشه فرهنگ زاده دانشگاه علامه طباطبائی تهران
10 جناب آقای مصطفی صادقی نژاد پاریزی دانشگاه خوارزمی
11 جناب آقای دکتر موسی سعادتی دانشگاه کاشان
12 جناب آقای دکتر محمود جاوید مهر دانشگاه فرهنگیان سبزوار
13 جناب آقای دکتر احمد عباسی نژاد دانشگاه پیام نور آبادان
14 سرکار خانم رقیه ایران یار دانشگاه علوم تحقیقات گیلان