چکیده+اصل مقاله: 9 خرداد 96
مهلت واریز هزینه: 9خرداد 96
ارسال بسته پستی: طی 12روز کاری
زمان کنفرانس: 11 خرداد ماه 96


صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

1- حضرت آیت الله سید محمد واعظ موسوی (رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

2- حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حجت الله نیکی ملکی (رئیس کمیته فرهنگی و جانشین کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام- رئیس پژوهشکده دین و سیاستگذاری )

3- حضرت آیت الله سید محمود مرتضوی هشترودی (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت)

4- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن یوسف زاده - عضو هیأت علمی و مدير گروه مطالعات اجتماعي و ارتباطات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی (ص)

5- جناب آقای دکتر کمال اکبری  (استاد دانشگاه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، معاون فرهنگی سند راهبردی بنیاد ملی نخبگان)

6-حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن اکبری پایبندی ( سطح چهار حوزه علمیه _ دکترای عرفان)

7-حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی ( سطح چهار حوزه علمیه _ عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی)

8- حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر اکبر خواجه(عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت)

9-حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جلال عراقی ( سطح چهار حوزه علمیه _ دکترای فقه و حقوق و سبک زندگی اسلامی)

10-دکتر مهدی حیدری (سطح سه حوزه علمیه _ دکترای ارتباطات و مدیریت فرهنگی)

11- حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالمهدی عربشاهی مقدم (استاد دانشگاه و رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام  نور کردستان)

12-حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضوی(عضو هیات علمی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت)

13-حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی تبریزی (استاد سطوح عالی حوزه علمیه)

14-حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی کیانی  (استاد حوزه و دانشگاه)

15-حضرت حجت الاسلام والمسلمین جواد سبحانی نیا (نائب رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

16-حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد صالح مازنی (رئیس مرکز نیازسنجی پژوهشی معاونت پژوهشی حوزه علمیه)

17-حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر جلال عراقی(استاد دانشگاه پیام نور و معاون فرهنگی مرکز تحقیقات اسلامی سروش حکمت)

18_ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید محمدی

19_ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید جواد حسینی مشهدی (استاد سطح عالی حوزه علمیه)

20_ حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسین میر حسینی

21- جناب آقای دکتر احمد عباسی نژاد