چکیده+اصل مقاله: 9 خرداد 96
مهلت واریز هزینه: 9خرداد 96
ارسال بسته پستی: طی 12روز کاری
زمان کنفرانس: 11 خرداد ماه 96


| اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : راهنمای تدوین اصل مقالات

فرمت فایل : DOC                        حجم فایل : 368 کیلو بایت