چکیده+اصل مقاله: 9 خرداد 96
مهلت واریز هزینه: 9خرداد 96
ارسال بسته پستی: طی 12روز کاری
زمان کنفرانس: 11 خرداد ماه 96


| درباره کنفرانس > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

مدیریت استراتژیک

1394/12/05
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت ریسک

1394/12/04
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت بحران

1394/12/04
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مدیریت اجرایی

1394/12/03
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر